เข้าสู่ e-service

ลืมรหัสผ่าน

dtac e-service

Bill and Payment

ใบแจ้งยอดและรายละเอียด

 • จ่ายบิลออนไลน์
 • รายละเอียดค่าใช้บริการ
 • รายการชำระเงินที่ผ่านมา
Manage Account

ข้อมูลส่วนตัว

 • แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
 • เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหลัก
 • เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจเสริม
 • เพิ่มวงเงินค่าใช้บริการ
Apply / Cancel

สมัครหรือยกเลิก

 • บริการเลือกรับสาย และเลือกไม่รับสาย
 • บริการข้ามแดนอัตโนมัติ
 • บริการเตือนสายที่ไม่ได้รับ
 • บริการไม่โชว์เบอร์ไม่รับสาย

Happy e-service

Bill Details / View Your Usage Details

ใบแจ้งยอดและรายละเอียด

 • รายละเอียดการโทร
 • รายละเอียดการเติมเงิน
 • รายละเอียดค่าธรรมเนียม
 • รายละเอียดการใช้บริการเสริม
Manage Account

ข้อมูลส่วนตัว

 • แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
 • เปลี่ยนแปลงโปรหลัก
 • เปลี่ยนแปลงโปรเสริม
Manage Service Setting

เปลี่ยนแปลงบริการอื่น ๆ

 • บริการใจดี
 • สมัคร / ยกเลิกบริการเลือกรับสาย และเลือกไม่รับสาย
 • สมัคร / ยกเลิกบริการข้ามแดนอัตโนมัติ
 • สมัคร / ยกเลิกบริการเตือนสายที่ไม่ได้รับ
 • สมัคร / ยกเลิกบริการไม่โชว์เบอร์ไม่รับสาย

อื่น ๆ

 • เติมเงินด้วยบัตรเติมเงิน
 • ส่ง SMS ฟรี 50 ข้อความ / เดือน
 • ส่ง MMS ผ่านเว็บ
Manage Other Great Services

How to Use

ไขทุกคำถาม รวมทุกเรื่องการใช้งาน e-service ให้คุณยิ้มสบายใจทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการ แบบไร้กังวล